Fitale
Postbus 40
5580 AA Waalre

+31 (0)40 - 304 15 16
welkom@fitale.nl

Fitale verbindt alle informatie rondom uw medewerkers met elkaar, waardoor u inzicht krijgt in al uw kansen en risico’s.

Test uw kennis? Inlog portal Fitale Test uw kennis? Inlog portal Fitale

De visie van Fitale

Het is belangrijk om te weten waar de kansen en risico’s liggen rondom uw medewerkers. De wet- en regelgeving, sociale gebeurtenissen en omstandigheden op de arbeidsmarkt veranderen namelijk continu. Gelukkig heeft u een netwerk aan adviseurs. Maar is het hierdoor nog wel overzichtelijk? Welke van al deze verschillende adviseurs heeft een totaaloverzicht van al deze veranderingen?
Fitale verbindt alle informatie rondom uw medewerkers met elkaar door middel van de Fitale Adviesscan, waardoor u inzicht krijgt in al uw kansen en risico’s. Voor ieder onderdeel een aparte specialist inschakelen is niet meer nodig. Fitale kijkt zowel van binnenuit als van buitenaf naar uw organisatie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en zorgt ervoor dat de gehele menskant inzichtelijk is. Fitale geeft u grip op uw medewerkers en weet welke koers u het beste kunt varen, want de mens is uw belangrijkste arbeidskapitaal.

Vijf redenen om niet langer
te wachten met de adviesscan:

 1. U krijgt inzicht en grip op uw grootste bedrijfskapitaal; DE MENS.
 2. U kunt direct aan de slag met kansen om snel (meer) winst te behalen.
 3. U kunt direct zorgen dat risico’s aangepakt worden.
 4. U krijgt van ons een plan van aanpak dat u verder helpt.
 5. U kunt gebruikmaken van ons netwerk.
Peter de Hond

Peter de Hond
Founder

Twan Haans

Twan Haans
Directeur

Debby Haans

Debby Haans
Officemanager

Fitale biedt sterke waarborgen om de privacy en data van onze klanten te beschermen.
Alle data wordt opgeslagen in sterk beveiligde datacenters. Er is bij de ontwikkeling van de Fitale software met beveiliging in het achterhoofd gestart. Er zijn o.a. de volgende maatregelen getroffen om uw data binnen onze omgeving optimaal te beschermen. Ondersteuning van Multi Factor Authenticatie (wachtwoord en extra token). Communicatie van data over het internet met TLS-SSL encryptie Gecertificeerd datacenter: ISO 27001, NEN7510 in Nederland

Diensten

Een accountant geeft advies over uw geldzaken, een jurist wijst u op de wet- en regelgeving en een verzekerings- adviseur bekijkt of u goed verzekerd bent. Iedere adviseur heeft zijn eigen expertise, maar wie koppelt al deze adviezen aan uw organisatie? Wie zorgt ervoor dat de kansen en risico’s rondom uw personeel overzichtelijk zijn? Juist, dat doet Fitale.

Fitale staat in het midden van alle adviseurs. Daardoor kan Fitale juist wél de koppeling maken tussen alle partners die op het gebied van personeel en arbeid aan uw onderneming verbonden zijn.

fital circle fital circle

Fitale gericht op de ambitieuze werkgever

Kop in het zand of helpende hand?
Tijd is geld. Dat weet je als ondernemer maar al te goed. Het liefst verdien je geld met de tijd die je in je bedrijf steekt. Soms lukt dat niet. Waarom? Je besteedt te veel tijd aan randzaken. Of je bent bezig met zaken waar je geen grip op hebt. Denk bijvoorbeeld aan de verantwoordelijkheid die je voor medewerkers hebt. De zorg om je personeel vreet tijd. Hoe ga jij om met deze tijdrovende factor? Hoe zit dat bij jou? Steek je je kop in het zand? Of heb je behoefte aan een helpende hand?

Menselijke maat of noodzakelijk kwaad?
Als hardwerkende ondernemer wil je met je vak bezig zijn. Daarvan gaat je hart sneller kloppen. Sommige ondernemers zien de zorg om hun medewerkers als een noodzakelijk kwaad. Geldt dat voor jou ook? Natuurlijk. Je ontkomt er niet aan. Dagelijks word je geconfronteerd met allerlei randzaken. Je moet bijvoorbeeld aan de slag met nieuwe wetten. Ondertussen probeer je mensen veilig en gemotiveerd aan het werk houden. En je wilt de vergrijzing binnen je bedrijf tegengaan. Herkenbaar?

Onze belofte: meer inzicht, rust en tijd
Als ondernemer sta je op eigen benen. Dat betekent niet dat je alles op eigen houtje hoeft te doen. Maak van de zorg om je personeel een gedeelde verantwoordelijkheid. Accepteer de helpende hand van Fitale. Het is onze kracht om je personeelsbeleid overzichtelijk in kaart te brengen. Wat levert dat op? Simpel. Je krijgt tips om efficiënter te werken en meer winst te maken. Zo krijg je rust in je hoofd en meer tijd voor waar je goed in bent: ondernemen.

Afspraak maken?
Kies je voor de helpende hand van Fitale? Dan gebruiken we die hand om je een steuntje in de rug te geven. Interesse? Bel nu om een afspraak te maken: de eerste stap op weg naar meer resultaat.

1-meting

Merk je weinig verschil in resultaten bij jouw medewerkers, ondanks diverse interventies welke zijn ingezet? Blijft de klanttevredenheid op hetzelfde peil, of daalt deze zelfs? Heb je niet de juiste rapportage tools om te weten of je medewerkers het nu daadwerkelijk beter doen na de ingezette interventies? Of wil je wel kunnen meten wat concreet de toegevoegde waarde is geweest van deze interventies? Fitale werkt altijd met een 0-meting en 1-meting vanuit de overtuiging dat de interventies welke zijn ingezet ook het juiste effect sorteren voor de medewerkers en de organisatie.

De oplossing
Om te weten hoe het HR Fundament binnen een organisatie ervoor staat, is een 0-meting nodig welke inzicht geeft in de huidige situatie. Hieruit wordt ook duidelijk welke effectieve interventies er ingezet kunnen/moeten worden om hierin verbetering aan te brengen, het zogenaamde verbeterpotentieel. De 1-meting, na verloop van tijd (bijvoorbeeld na een jaar), geeft vervolgens inzicht in hoe dit verbeterpotentieel is benut en wat het effect is geweest van de ingezette interventies.

Hoe dan?
Voor zowel de 0-meting als de 1-meting maken wij gebruik van onze eigen Fitale Adviesscan. Deze volledig digitale scan voldoet aan alle veiligheidseisen en is in te zetten voor alle werkgevers die inzicht willen krijgen in het HR Fundament van de organisatie.

Resultaat!
Door de 1-meting af te zetten tegen de 0-meting, zie je direct de toegevoegde waarde van de ingezette interventies en de ontwikkeling welke de medewerkers en de organisatie heeft doorgemaakt. Maar ook; waar zit nog ruimte tot verbetering? Je hebt dus in één keer inzichtelijk welk resultaat de interventies hebben gehad en welke groei je medewerkers en de organisatie hebben doorgemaakt! Verandering begint tenslotte met inzicht!

Fitale licentie

Naast dat u de uitvoer van de Fitale Adviesscan door de adviseur van Fitale kunt laten maken, heeft u ook de mogelijkheid om dit zelf te doen.

U neemt dan één (of meerdere) licenties af bij Fitale, zodat u zelf met de Fitale methode de Fitale Adviesscan kunt uitvoeren. U krijgt uiteraard alle benodigde ondersteuning van Fitale, zoals een uitgebreide opleiding, helpdesk, 4 ogen principe, vraagbaak, cursusdagen 4 x per jaar met gerenommeerde sprekers.

Zij gingen u voor!

Wat zijn de voordelen voor u als risicomanager?

 • U kunt gestructureerd aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Er is geen sprake meer van een ongestructureerde inzet van interventies, U kunt direct aan de slag met uw relatie met als leidraad het gegenereerde Plan van Aanpak
 • U leert uw relatie op een heel andere manier kennen.
 • Al uw advies-uren worden betaald
 • Tevens creëert het een verdienmodel door het inzetten van de juiste providers / interventies bij uw relatie.

Wat zijn de voordelen voor uw relaties?

 • Ze krijgen een beter beeld van het totale HR-fundament
 • Ze kunnen direct en gestructureerd aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, op basis van de juiste prioriteiten
 • Leidt tot risicoreductie, kostenbesparing op het gebied van verzuim, WIA instroom, Productiviteit enz.

Laatste nieuws

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Werkwijze

 1. Van inzicht naar overzicht
 2. Duurzame meting
 3. Analyse fase
 4. Adviesrapport
 5. Uitvoering plan van aanpak

Van inzicht naar overzicht

Om een compleet beeld van de menskant van de organisatie te krijgen hebben we informatie van u nodig. U ontvangt van ons een link van de Fitale Advies portal. Zo krijgt u toegang tot een digitale vragenlijst zodat u deze volledig kunt invullen, daarnaast vragen wij u om o.a. gegevens te uploaden in onze portal, zoals personeelsbestand, functieprofielen, arbeidscontracten, verzuimprotocol etc.

Lees verder

Duurzame meting

Wat speelt er binnen uw organisatie? We zullen in gesprek gaan met uw medewerkers, leidinggevenden en directie. In deze gesprekken zullen we de status van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en uw organisatie in kaart brengen.

Lees verder

Analyse fase

Aan de hand van de aangeleverde gegevens en de gevoerde gesprekken zal er een analyse gemaakt worden van de HR-bedrijfsprocessen en duurzame inzetbaarheidsstatus van uw organisatie en medewerkers. Deze analyse zal worden opgenomen in het adviesrapport samen met een bondige samenvatting en een duidelijk plan van aanpak.

Lees verder

Adviesrapport

U ontvangt het adviesrapport met daarin de analyse van uw organisatie. Het advies wordt aan de directie gepresenteerd.

Lees verder

Uitvoering plan van aanpak

In het plan van aanpak staan adviezen. Bij de uitvoering hiervan staat u er niet alleen voor. Samen met u zullen we de vervolgstappen bepalen. U kunt natuurlijk gebruik-maken van providers uit uw eigen netwerk maar ook van providers van Fitale. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd.

Lees verder

Referenties

BAF group bv

Roland Sweep Directeur

De pilot van het adviestraject ‘Meer inzicht in personeelszaken’ kwam precies op het juiste moment voor Roland Sweep, algemeen directeur van BAF group bv.
 

BAF Valves bv produceert afsluiters voor de on- en offshore. Op dit moment maakt het bedrijf uit Oosterhout de overstap naar een ander marktsegment. ‘Dat vraagt andere kennis en vaardigheden van onze medewerkers’, vertelt algemeen directeur Roland Sweep. ‘Hoe gaan we dat aanvliegen? Waar willen we precies heen en wat is er nodig? Met het MT hebben we de contouren bepaald. We kwamen toen tot de conclusie dat we externe begeleiding nodig hadden.’ Toevallig kwam toen vanuit OOM een oproep voor de pilot van het adviestraject ‘Meer inzicht in personeelszaken’. Precies op het juiste moment.
 
Duidelijke speerpunten
Regiomanager Jet Ruiter begeleidde het traject, dat startte met een nulmeting. Adviesbureau Fitale deed een scan, waarbij Roland Sweep een uitgebreide vragenlijst invulde en alle medewerkers werden geïnterviewd. Daaruit volgde een adviesrapport, waarin precies is aangegeven wat de stand van zaken is op het gebied van personeelszaken. Van ziekteverzuim tot leiderschap, van arbeidsovereenkomsten tot ontwikkelmogelijkheden. Deze en meer aspecten kwamen aan bod. Roland Sweep: ‘Uit de mengeling van meningen hebben ze duidelijke speerpunten weten te extraheren. Dat vind ik knap. En heel waardevol, want als wij het bedrijf verder willen ontwikkelen, moeten we alles wat onderhuids kriebelt eerst aanpakken.’

Techniekcoalitie Brabant
Jet Ruiter maakte ook een stappenplan. Maar voordat er vervolgstappen gezet kunnen worden, is het nodig om eerst een klein stapje terug te doen. ‘We gaan onze toekomstvisie opnieuw en duidelijker vaststellen en vastleggen. We dachten dat dit al in orde was, maar uit het adviesrapport bleek dat onze plannen toch niet voldoende zichtbaar waren voor de grote groep.’ Ook hierbij blijft Jet Ruiter een begeleidende rol spelen. Namens OOM heeft zij een regeling aangereikt waarbij 40 uur ondersteuning wordt geboden door Techniek Coalitie Brabant.
 
Investeren in mensen
Externe begeleiding is erg waardevol, vindt Roland Sweep. ‘Om een bedrijf klaar te stomen voor de toekomst, moet niet alleen geïnvesteerd worden in machines, maar ook in medewerkers. Het is daarom belangrijk om op dat gebied professionaliteit binnen te halen. We gaan zorgvuldig met onze mensen om. Een complexe transitie kan gevoelig liggen. Wij willen onze medewerkers behouden én tevreden houden.’ 

Koenen en Co

Koenen en Co licentiehouder Fitale HR consultant

Koenen en Co had de behoefte om een kwalitatieve en online scan aan te bieden richting haar klanten welke resulteerde in een vertaling naar de praktijk. De HR Organisatiescan moest bijdrage in het “we zijn er voor de klant ons nodig heeft”.

In onze zoektocht zijn wij uitgekomen bij Peter de Hond van Fitale. Onlangs is deze kennismaking tot een samenwerking gekomen (zie ook foto), waarbij vanaf heden Koenen en Co officieel licentiehouder is van de HR Organisatiescan. Waarbij de techniek bij Fitale zit en de uitvoering van de scans bij onze Adviseurs. Voordeel voor u is dat u door een goede techniek efficiënt en effectief tot inzicht komt en direct kunt beschikken over de kennis en kunde om ook het plan van aanpak uit te laten voeren.

HR Organisatiescan in vogelvlucht
De scan geeft inzicht in de kansen en risico’s op het vlak van wet- en regelgeving voor uw organisatie en maakt een foto van de factor mens. We gaan onder andere de arbeidsovereenkomsten, het handboek en Arbo gerelateerde documenten (denk aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie) scannen.

De verzuimcijfers analyseren wij, maar ook kijken we naar de leeftijdsopbouw en duurzame inzetbaarheid. Gaat u voor de uitgebreide scan, dan nemen wij ook nog een Medewerker Bevlogenheid Onderzoek af. Dit alles analyseren wij en u ontvangt een online rapportage en een plan van aanpak. Met dit plan in handen is het duidelijk welke koers u kunt varen.

Way2Web

Robert Horsmans Founder

Met het centraal stellen van de mens in onze organisatie focussen we ons op wat écht belangrijk is. Alleen dan kunnen we onze 'next level software'-belofte waarmaken.
Door de Fitale adviesscan krijgen we inzicht in harde en zachte eigenschappen, en is het ons gelukt om zaken die wellicht niet te kwantificeren lijken toch meetbaar te maken. De Fitale scan is helemaal 'van nu' en wordt daarom jaarlijks herhaald. Juist dan biedt deze scan nieuwe, relevante inzichten en blijven we onze organisatie continu verbeteren.

De scan is volledig digitaal en gemakkelijk in te vullen voor iedereen. Veilig aanleveren en verwerken van informatie en documenten is daarmee gewaarborgd. 

Een absolute must en de juiste spiegel voor ambitieuze ondernemers en hun bedrijven.

HRM Arena

Geert Hendrikx Directeur

De volgende licentiehouder van de Fitale Adviesscan is een feit. Trots dat ook HRM Arena (Geert Hendrikx en Marcel van Brunschot) gekozen heeft voor de unieke werkwijze van de Fitale Adviesscan.

Geert Hendrikx: "De scan van Fitale stelt ons in staat om onze opdrachtgevers een mooi inzicht te geven als startpunt van ons traject waar we samen met onze opdrachtgevers bedrijfsdoestellingen realiseren, door het creëren van werkgeluk met een passend personeelsbeleid. De scan geeft niet alleen inzicht in personeelszaken, maar geeft ook breder inzicht, zodat een ondernemer zijn organisatie beter in kan richten en zijn medewerkers op de juiste wijze in kan zetten."

Vitalr (licentiehouder Fitale Adviesscan)

Guido van Zijl Teamleider

Fitale en Vitalr werken strategisch en structureel samen aan enthousiaste, betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Vanmiddag beklonken Peter de Hond RCDI®, Jolanda van der Ende MSc. en Guido van Zijl de samenwerking tussen beide partijen. Klik hier voor het artikel

Guido van Zijl: “We zijn erg enthousiast over de samenwerking tussen Fitale en Vitalr. Een persoonlijke, gedegen en gedreven organisatie met kennis van zaken waarbij het klantbelang altijd voorop staat. Onze specialist sociale zekerheid Jolanda van der Ende MSc. heeft de opleiding bij Peter de Hond RCDI® en Wilfred Van Hout RCDI® genoten en heeft hier erg veel baat bij gehad. Doordat we licentiehouder zijn kunnen wij onze klanten door deze samenwerking nog beter van dienst zijn om hun menselijke kapitaal verder te ontwikkelen. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking.”

Vitalr is onderdeel van Vrieling Adviesgroep.

HR direct (Licentiehouder Fitale Adviesscan)

Lisanne Pouwels Aandeelhouder + HR Adviseur

"Wij hebben vertrouwen in onze samenwerking met Fitale. Peter en Wilfred hebben een solide en compleet product neergezet, wat door onze klanten eenvoudig te gebruiken is.

De scan van Fitale toont een goede nul-meting bij een nieuwe klant, we kunnen ervoor kiezen om de klant voorafgaand aan onze intake de scan te laten invullen, maar we kunnen hem ook samen met de klant op locatie invullen. De scan is gemakkelijk benaderbaar en overzichtelijk. Daarnaast kunnen we bij bestaande klanten een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. Deze onderzoeken zijn vaak tijdrovend en het is niet eenvoudig om de gegevens objectief te benaderen en eventueel te vergelijken met voorgaande onderzoeken, met het MTO van Fitale hebben we een eenvoudig instrument in handen, dat we meerdere malen op gezette tijden kunnen inzetten."

Klik hier voor het complete artikel

HR Domein (Licentiehouder Fitale Adviesscan)

HR domein Business Partner

Perfecte match
Met de Fitale Adviesscan wordt alle informatie rondom jouw medewerkers met elkaar verbonden, waardoor je inzicht krijgt in al jouw kansen en risico’s. Zo worden de arbeidsovereenkomsten, het handboek en het ziekteverzuim gescand, maar ook krijg je inzicht in de risicofactoren binnen jouw bedrijf. De scan kan uitgebreid worden met een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met de Fitale Adviesscan krijg je grip op jouw medewerkers en weet je welke koers je het beste kunt varen. Als licentiehouder van de Fitale Adviesscan kunnen en mogen wij deze scan op locatie uitvoeren.

Met onze HR Adviseurs die de Fitale Adviesscan uitvoeren heb je direct de kennis en kunde in huis om het plan van aanpak uit de Fitale Adviesscan uit te voeren. Hiermee heb je direct het volledige pakket in huis op het gebied van HR, want ‘de mens is jouw belangrijkste arbeidskapitaal’.

Zoals we al zeiden: een perfecte match!

Lees hier het hele artikel

NewFysic

Marianne Baars CEO

NewFysic CEO, Marianne Baars, kwam in contact met Peter de Hond van Fitale via hun verzekeringsadviseur, Coen Johanknegt van BeeAdvised en Nedasco. Na een gesprek met Coen werd het voor NewFysic duidelijk dat het HR Fundament voor hun meer dan 100 medewerkers verstevigd diende te worden. Waar ze moesten starten was voor hen echter niet duidelijk. Coen heeft daarop NewFysic in contact gebracht met Fitale.

Fitale heeft ons in 1,5 uur overtuigd dat wij met de Fitale Adviesscan aan de slag moesten. Omdat wij na dit gesprek zagen dat dit de goede aanpak was, hebben wij direct de opdracht getekend.

Waarom dan vraagt u zich af? Voor ons werd heel snel duidelijk dat de Fitale Adviesscan een helder en duidelijk beeld geeft van ons totale HR fundament, zowel de harde kant als de zachte kant van HR krijgen de aandacht. Maar nog belangrijker vonden wij het ideaal dat er een totaal rapportage met een helder en duidelijk plan van aanpak wordt opgeleverd. Wij kunnen zelf bepalen met wie wij het plan van aanpak gaan opvolgen, waarbij we ook gebruik kunnen maken van de providers van Fitale. Dit geeft ons de volledige vrijheid en worden we bediend van een onafhankelijk advies.

De werkwijze was ook super simpel. De Fitale Adviesscan portal werd opengezet. Wij hebben direct het digitale vragenformulier ingevuld en de benodigde documenten en medewerkersgegevens geüpload. Tevens is er een afspraak gemaakt voor het doen van de interviews met medewerkers en directie. De mensen die op die dag niet zijn gesproken hebben een digitale login gehad om ook deel te nemen aan de enquête. Alles bij elkaar heeft het weinig tijd in beslag genomen en verliep alles gestroomlijnd.

Kort daarna is de Fitale Adviesscan gepresenteerd door Fitale. Voor ons was dit een eyeopener. Het gaf ons een prima overzicht van de zaken die we op moeten gaan pakken. Dit aan de hand van een gestructureerd plan van aanpak waar we zelf waarschijnlijk maanden mee bezig zouden zijn geweest om dat op te stellen. Bovendien zouden we nooit zoveel info krijgen van onze medewerkers over hoe zij naar onze organisatie kijken.

Kort samengevat: De Fitale Adviesscan is voor ons een perfecte en snelle methode geweest waar we heel veel aan gehad hebben. We gaan nu met volle energie de zaken uit het plan van aanpak oppakken.

Verandering begint met inzicht!

Marianne Baars CEO NewFysic

The Surgical Company

Ellie Leenders HR Manager

Peter de Hond van Fitale heeft bij ons de Fitale Adviesscan uitgevoerd, deze is enerzijds gebaseerd op een enquête, waarbij zowel de werknemer, de leidinggevende en het Management Team hun mening kunnen geven over onder andere leiderschap, werkomstandigheden, betrokkenheid en eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Daarnaast worden wettelijke kaders, missie visie strategie en HRM fundament nauwkeurig gescreend. Als dit alles is uitgevoerd worden de risico’s geprioriteerd weergegeven in een helder en duidelijk plan van aanpak. Hierdoor is er zowel aandacht voor de harde- alsmede de zachte kant van ons bedrijf. Vriendelijk en professioneel presenteert Fitale vooral de mogelijkheden om voor ons als organisatie te verbeteren. Deze kansen gaan wij zeker aanpakken en zal ons bedrijf in de ruimste zin van het woord ten goede komen.

Joanneshospitality (Landgoed Huize Bergen & Eigentijdserf)

Marc van den Broek /Nicole Peters Directeur / HR Manager

De HR- scan via Fitale heeft ons inzicht en overzicht gegeven in hoe de onderwerpen wat betreft duurzame inzetbaarheid op te nemen in ons 5 jaren P&O plan .
Inzicht omdat we zowel verrast als bevestigd werden in de uitkomsten van de scan. Overzicht doordat de resultaten van de scan samengevat zijn in een plan van aanpak, waarmee we mede richting hebben kunnen geven aan dat P&O plan.
De terugkoppeling van de resultaten door Peter in een persoonlijk gesprek vormde daarbij een meerwaarde door zijn duiding van bepaalde onderdelen en adviezen t.a.v. bijvoorbeeld verzuim en medewerkertevredenheid.
Mede door bovenstaande hebben wij het ruime begrip duurzame inzet voor de toekomst concreter kunnen vertalen naar en een prominente plaats kunnen geven in het beleid van onze organisaties voor de toekomst.

Hydrocare Brabant Water

Lars Kuipéri CEO Hydrocare Holding

Dankzij Fitale hebben wij voor het eerst echt al onze processen die betrekking hebben op ons kostbaarste goed, t.w. onze mensen, goed in beeld. Het heeft ons meer inzicht gegeven in wat nog onze aandacht nodig heeft en wat we prima voor elkaar hebben. Wij willen graag goed werkgeverschap laten zien en doen er zoveel mogelijk aan om ons personeel gemotiveerd, betrokken en inzetbaar te houden.

De scan van Fitale Advies helpt je daar mee op weg. Fitale denkt mee, alsof ze deel uit maken van onze eigen organisatie en komen gevraagd en ongevraagd met tips en adviezen die meer dan welkom zijn. Wat ons betreft levert het niet alleen veel inzicht en informatie op aangaande je personeel, maar ook laat het je zien of er nog kostenreductie mogelijk is. Wat ons betreft dus zeker een aanrader.

Lambert Autoschade

Imke Verhoeven – Brouwers Directie

Met heel veel enthousiasme zijn we aan de slag gegaan met de scan van Fitale. Het heeft ons veel inzicht gegeven waar we mee bezig zijn en waar we staan met onze onderneming met betrekking tot onze medewerkers en op het gebied van wet- en regelgeving. De scan wordt mooi en duidelijk samengevat en daaraan gekoppeld een duidelijk actie plan.

Natuurlijk dachten wij dat we veel al keurig in orde hadden, maar op sommige vlakken bleek uit het actieplan dat we best extra aandacht en ondersteuning konden gebruiken.Om deze stappen te maken, zijn we aan de slag gegaan om alles in lijn te brengen met de huidige tijd. Dit zijn we aan het doen met diverse organisaties uit het netwerk van Fitale.

Komma

Stef Bogers Meneer d'n Directeur

Fitale heeft voor Komma de Fitale Adviesscan uitgevoerd. Zij voeren deze scan op een professionele manier uit waardoor het echt de diepte in gaat. De scan gaf een duidelijk beeld van wat we hebben op personeelsgebied, zowel “harde” als de “zachte” kant. Vervolgens werd duidelijk dat we op een aantal zaken verbeteringen moesten doorvoeren om niet verrast te worden in de toekomst.

Dit alles was helder en duidelijk uiteengezet in een praktisch plan van aanpak. Vervolgens bespreekt Fitale de resultaten zo dat er concrete vervolgstappen komen met gedegen partners. Een échte aanrader voor ondernemers die meer inzicht willen in hun personeelszaken!

Van Kuringe Adviesgroep

Erica van Kuringe

Per toeval, waar ik niet in geloof, kwam ik Fitale tegen. Dit moest zo zijn.

Binnen Van Kuringe Adviesgroep zijn we op dit moment druk bezig met het optimaliseren en professionaliseren van de organisatie. Samen hebben we verschillende gesprekken gehad en op grond hiervan hebben zij de adviesscan gemaakt. Daar kwamen mooie kansen naar boven waar we mee aan de slag mogen. Ook kwamen er risico`s naar voren, die we zelf niet inzichtelijk hadden, die we ook zullen gaan oppakken. Er is een mooi doel gesteld waar we door het enthousiasme van Fitale enthousiast en vol energie mee aan de slag mogen.

Bedankt hiervoor!

Pro-Seal Zeilmakerij BV

Marco Neggers en Erik van de Bergh Directie

Er wordt weleens gezegd dat personeel het grootste kapitaalgoed is voor een onderneming.

Indien u dit onderschrijft dan is het zeker niet onverstandig om Fitale een Adviesscan te laten uitvoeren naar uw totale HR-beleid. Fitale kan als geen ander de risico’s en kansen voor en van u en uw personeel volledig in kaart brengen.

Ook wij dachten dat we op de goede weg waren maar Fitale heeft toch een aantal pijnpunten kunnen ontdekken, die op termijn, ongewenste (financiële) situaties op gaan leveren.

Wij zijn als Pro Seal enthousiast aan de slag gegaan met het plan van aanpak uit de Fitale Adviesscan, waardoor we, mede door zijn uitgebreid netwerk van specialisten, nu in staat zijn om deze valkuilen het hoofd te bieden en daar direct voordeel uit halen. Medewerkers en directie  (Marco Neggers en Erik van de Bergh) van Pro-Seal Zeilmakerij BV willen Fitale dan ook bedanken voor hun inzet en aanstekelijk enthousiasme en wij gaan de gezamenlijke  toekomst vol  vertrouwen tegemoet. 

Tenback Projecten

Joost Tenback

Werken met Fitale was een feest.  Met gedrevenheid en passie geven zij van te voren helder aan wat de te ondernemen stappen zijn en hij is zeker niet te flauw om een extra stap te zetten. We hebben het als hele organisatie het proces als bijzonder prettig ervaren. Hoewel we dachten alle zaken netjes op orde te hebben zijn er zeker een aantal belangrijke zaken aan het licht gekomen waar we mee aan de slag zijn gegaan en al meteen ons voordeel uit gehaald hebben !

Kortom; werken mag ook leuk zijn, het liefst een mooi feestje. Fitale heeft met hun aanpak de juiste snaar geraakt met een goed onderbouwde scan en advies.

We zijn daar erg blij mee en kunnen het iedere onderneming aanraden.

NUNNER Logistics

Erwin Cootjans  CEO 

Als professionele organisatie NUNNER Logistics koestert Nunner haar “human capital” en wenst zij te voldoen aan wet- en regelgeving op de meest efficiënte en economische wijze. Ondanks dat wij meenden e.e.a. goed op de rit te hebben heeft Fitale mij weten te overtuigen om hen een HR scan te laten doen bij NUNNER. Fitale heeft hierbij integraal alle facetten van NUNNER’s HR beleid getoetst aan de huidige wet- en regelgeving, gekeken waar soft benefits verbeterd kunnen worden, maar ook waar besparingen gehaald zouden kunnen worden. Ze hebben hun conclusies en aanbevelingen in een heldere eindrapportage verpakt en NUNNER heeft het aanstekelijke enthousiasme van Fitale overgenomen. Het resultaat is dat NUNNER inmiddels haar HR beleid nog beter wettelijk heeft ingekaderd, dat we de medewerkers nog enthousiaster hebben weten te maken, en dat we ook nog een besparing gerealiseerd hebben.

Grand Café de Wildeman Eindhoven B.V.

Leon Wetzer, Tom Rijckaert, Rob Luijten en Dennis Kuijlaars Directie

Personeel vormt de fundering van ons mooie bedrijf Grand Café de Wildeman Eindhoven B.V.” maar de hectiek die ons werk met zich meebrengt alsmede de wijzigingen op het gebied van Personeel & Arbeid zijn voor ons soms lastig te beheersen. Fitale heeft er voor gezorgd dat wij als bedrijf meer inzicht en grip hebben gekregen in onze (financiële) kansen en risico’s op dat gebied. Door het advies van Peter is ons personeelsbeleid weer aangescherpt.

Samenwerking vormt een mooie basis voor een goed solide bedrijf,  Fitale bedankt !

Het Pannekoeckershuys

John Sprenkels

Ook wij hebben zeer prettig samengewerkt met Fitale. We vonden en vinden het zeer belangrijk dat alles omtrent personeelszaken goed geregeld is, voor zowel mij als werkgever als voor alle overige werknemers. Met ruim 100 medewerkers is het soms lastig om alle veranderingen en regels continue bij te houden. Fitale maakt een adviesscan en aan de hand daarvan hebben zij een verslag gemaakt. Zo zagen we precies wat we nog miste. Knelpunten werden zichtbaar en ontbrekende informatie werd in kaart gebracht. Zo kunnen we weer even vooruit. Fitale, nogmaals bedankt voor je input.

Lunenburg Administratie- en Advieskantoor

Pierre Lunenburg

Het kostbaarste in een bedrijf is het personeel. Het wordt vaak als kostenpost gezien, maar eigenlijk moet je ze als investering behandelen. Door de prettige samenwerking met Fitale en zijn werkwijze werden we toch nog verrast dat er in de loop van de jaren, mede door de groei naar 15 personeelsleden, enkele puntjes op de i gezet konden worden.

Na de scan en uitleg hebben we ook meteen actie ondernomen en zijn we weer helemaal klaar voor toekomst.

Zonder Peter was dit niet gelukt. Een duidelijk toegevoegd pluspunt.

Fitale bedankt en ga zo door.

Canam Sales B.V.

Twan Haans Directeur 

Door het enthousiasme dat Fitale uitstraalt tijdens het geven van zijn advies word je als werkgever ook weer enthousiast over het personeelsbeleid. Fitale brengt op een fijne en duidelijke manier in kaart waar de kansen en hiaten liggen op personeelsgebied. Het is voor onze onderneming heel erg fijn en van veel toegevoegde waarde om te weten dat er iemand is die je overzicht kan bieden in alle regelingen en daar waar nodig je ook in contact kan brengen met andere specialisten.

Ik ben van mening dat iedere ondernemer met personeel gebaat is bij een Fitale adviesscan.

D&D Kunststofbewerking

Frank Verwijmeren KAM coördinator

Personeel is bij D&D Kunststofbewerking een van de waardevolle pijlers van onze organisatie.

Ten tijde van extreme groei vergeet je echter vaak dat het “onderhouden” van je personeel (beleid) niet alleen bestaat uit het betalen van een salaris of een ziekteverzuim-afstemming met je ARBO dienst.

Fitale heeft ons in één oogopslag duidelijk gemaakt in ons bestaande systeem waar onze risico’s en zeker ook onze kansen liggen op de diversen facetten van personeelsmanagement. Hierdoor zijn we in ieder geval volop bewust geworden dat de waarde die goed personeelsbeleid creëert en toevoegt, te laten behouden door zaken beter te regelen en vast te leggen.

De eerlijke en informele sfeer die Fitale gebruikt om een beeld van de organisatie te presenteren op allerlei aspecten binnen het HRM stuk, geven ons genoeg basis om ervoor te gaan zorgen dat het personeel gezond en gegarandeerd de toekomst bij ons aan kan. Met een netwerk aan allerlei specialisten zorgt Fitale voor een goed verzorgd totaal advies .”

Van Hoek Dakbedekkingen BV

Bart Van Hoek Directeur / Eigenaar

Aangezien na verloop van tijd dingen lopen zoals ze lopen is het goed om eens wakker geschud te worden en een scherpe analyse onder ogen te zien van je personeelsbeleid en wat daaraan ontbreekt.  Zelf heb je al wel een globaal beeld van waar de pijnpunten liggen, maar dankzij de Fitale adviesscan wordt exact duidelijk welke acties er nodig zijn en welke daarvan prioriteit hebben. Het mooie is dat de uitkomsten blijkbaar gesneden koek zijn voor experts uit het netwerk van Fitale die er vervolgens mee aan de slag kunnen. Aangezien personeelsbeleid niet direct je expertise is en het verwoorden van de problemen / pijnpunten dus ook niet, is het prettig dat er deskundige ondersteuning beschikbaar is die dankzij de Fitale adviesscan aan 1 woord genoeg hebben.

Lemmens Metaal bewerking

Peter van der Zwaan Directeur / Eigenaar

Onze medewerkers werken in een technische omgeving en zijn daarmee vooral taakgericht en procesgericht bezig.

Toen wij vernamen wat Fitale voor ons kon betekenen: signaleren en rapporteren van HR zaken die voor verbetering in aanmerking komen, hebben we ook niet lang getwijfeld aan het laten uitvoeren van de adviesscan.

Het enthousiasme waarmee het onderzoek binnen Lemmens door Fitale is uitgevoerd was groot en hebben de medewerkers ook als prettig ervaren. De langdurige inzetbaarheid die we uiteindelijk nastreven kunnen we met het rapport in de hand concreet maken. We blijven dus niet zitten met een rapport waarin beschreven staat wat beter kan, maar met directe aanwijzingen die we direct, op korte of lange termijn om kunnen zetten in acties. Ook het afsluitende gesprek met Peter hebben we hierbij als uitermate zinvol ervaren. Directe raad en aanwijzingen hoe verder te komen. Momenteel zijn we bezig met de implementatie van een deel van het advies.

Het totale traject met een paar woorden omschreven: professioneel, zinvol en concreet!

 

GFM Master in Parts

Jeroen Verdonschot & Helen Jacobs Directeur / HR

Onlangs zijn we in contact gekomen met Fitale, hij heeft een duidelijk verhaal en de Fitale Adviesscan is voor elk bedrijf een aanrader om te zien of en welke verbeterpunten er zijn op het gebied van personeel.
Werken met Peter de Hond RCDI® is bijna een feestje, zo enthousiast en gedreven om jou organisatie naar een hoger level te brengen.
Onze medewerkers hebben we hoog in het vaandel staan, uit de scan is gebleken dat zij erg graag werken en trots zijn om voor GFM te werken, dit wil elke organisatie toch horen.
Momenteel zijn we bezig om de verbeterpunten aan te pakken om te kunnen blijven groeien als bedrijf.
Peter nogmaals bedankt voor de fijne samenwerking!

Huisman Group BV

John Scholten Managing Director

Huisman Group is een specialist in logistiek en transport van en naar de UK. Met een eigen warehouse in Corby UK, gelegen in de Midlands en het hoofdkantoor en vestiging in Wijchen bij Nijmegen is Huisman in staat geweest een grote groep klanten aan zich te binden. Huisman concentreert zich op de logistiek van producten die of kwetsbaar zijn, of hoogwaardig, of tijd kritisch zijn, of een combinatie hiervan. Huisman onderscheidt zich door “state of the art” en faciliteiten in combinatie met een uitgebreid team van mensen die een optimale communicatie verzorgd met de opdrachtgevers.

Sinds de Brexit-stemming waarbij de UK besloten heeft tot een Brexit, is Huisman gegroeid met 15% per jaar. Dit geeft natuurlijk ook uitdagingen in de organisatie.

Daarbij heeft Huisman de hulp ingeroepen van Fitale in de persoon van Peter de Hond.

De Fitale Adviesscan heeft Huisman het inzicht gegeven om de benodigde aanpassingen door te voeren om deze groei goed te faciliteren met de juiste mensen en de juiste inzet van het team.

We hadden natuurlijk al het gevoel, maar dit werd door Fitale bevestigd, dat we aanwas moesten hebben met jonge chauffeurs, daar de gemiddelde leeftijd per jaar alleen maar aan het stijgen was.

We hebben daar op geïnvesteerd in enkele extra trucks, specifiek om het mogelijk te maken de jonge instroom te trainen en tot een volwaardig internationaal UK chauffeurs op te leiden.

Dit was maar 1 van de conclusies maar voor ons nu het meest actueel.

Daarnaast was de communicatie vanuit het MT naar en met de vloer een aandachtspunt. Dit kwam naar voren en dit heeft een forse injectie gekregen en is nu op niveau.

Kortom de Fitale Adviesscan was voor ons een goede opsteker en een belangrijk instrument en heeft daarmee onze organisatie weer een stap verder gebracht.

John Scholten

Directeur Huisman Group b.v.

 

 

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.

Volg het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

/ ( dag / maand )