Arbodienst: Ondernemers kennen steunpakket niet en sturen aan op ziekmeldingen

19 . 03 . 2020

Veel bedrijven weten de weg naar de overbruggingsregeling voor thuiszittende werknemers nog niet te vinden. Michiel Blankvoort, directeur van De Verzuimeconoom, is bezig werkgevers te informeren over het noodfonds. De arbodienst krijgt momenteel veel oneigenlijke ziekmeldingen binnen van werknemers die door de corona-uitbraak geen werk meer hebben. Wat het virus doet met de schadelast, is volgens hem nog moeilijk te voorspellen.

De Verzuimeconoom treedt voor klanten op als uitvoerder van de Ziektewet en de Wet verbetering poortwachter. Ziekmeldingen komen automatisch bij het team van Blankvoort binnen. Het aantal meldingen is volgens hem de laatste dagen fors toegenomen. Met veel van die werknemers blijkt bij navraag echter helemaal niets aan de hand.

Werkgevers en uitzendkrachten
“Wij bellen dezelfde dag nog achter ziekmeldingen aan”, zegt Blankvoort. “Wij vragen wat we mogen vragen: ‘bent u in staat om te werken?’ Dan krijg je vaak als antwoord dat mensen op zich wel kunnen werken, maar er gewoon niets te doen is.” Volgens de directeur zijn er werkgevers die aansturen op ziekmelden, maar bijvoorbeeld ook uitzendkrachten die strategisch ziek uit dienst gaan.

Noodpakket is aantrekkelijke optie
De arbodienst is nu bezig om werkgevers te wijzen op de maatregelen die zijn getroffen door de overheid. “Er zijn veel mensen die nu thuis zitten omdat het bedrijf noodgedwongen gesloten is. Juist daar is de regeling voor. Die is ook veel aantrekkelijker voor een werkgever, want je hebt bijvoorbeeld geen eigen risicotermijn. Oneigenlijk ziekmelden is ook gewoon frauduleus handelen, en dat willen we voorkomen.”

‘Ontstaan uit bizarre situatie’
Als medewerkers een oneigenlijke melding ontdekken, worden ondernemers niet gestraft. “Zo werkt dat niet direct”, zegt Blankvoort. “Het is vanuit de bizarre situatie dat dit soort zaken ontstaan. Werkgevers weten ook niet wat ze overkomt. Er is heel veel onrust. We proberen de werkgevers zo goed mogelijk te adviseren over de regelingen die nu in het leven geroepen zijn, om zo de onrust weg te nemen.”

Impact op schadelast
De Verzuimeconoom is als arbodienst onderdeel van de Heilbron Groep. Wat het met de schadelast gaat doen van de verzuimverzekeringen die Heilbron-dochter Mandaat in volmacht uitgeeft, kan Blankvoort nog niet zeggen. “Je kunt claimen als er sprake is van ziekte. Over het algemeen is iemand binnen 10 tot 14 dagen wel weer hersteld. Het eigen risico op een verzuimverzekering is minimaal 10 werkdagen. De impact zal er wel zijn, maar hoeveel, dat is koffiedik kijken.”

Oproep aan adviseur
Blankvoort verwacht dat het steunpakket van de overheid belangrijke rol zal zijn om werkgevers voor een faillissement te behoeden. Hij roept adviseurs daarom op hun klanten snel te gaan adviseren over de noodmaatregelen. “Nagenoeg iedere ondernemer wordt door dit virus getroffen.”

Bron AM WEB

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.