BOETE VOOR HET NIET HEBBEN RI&E FORS OMHOOG

11 . 06 . 2019

De verplichting tot het moeten beschikken over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is geregeld in de Arbowet. In het Plan van Aanpak is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn.

Het kabinet gaat het ontbreken van de verplichte RI&E harder aanpakken. Staatssecretaris Van Ark heeft in een brief van 14 februari jl. aan de voorzitter van de Tweede Kamer twee plannen aangekondigd:

De boetes voor het ontbreken van de RI&E en Plan van Aanpak gaan omhoog.
Als een werkgever geen RI&E heeft, kan de Inspectie SZW straks direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.
Normbedragen voor boetes
Als een RI&E of Plan van Aanpak ontbreekt, worden de normbedragen voor boetes maximaal respectievelijk € 4.500,– en € 3.000,–. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete. Een boete is echter geen afkoopsom; er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.

Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven en instellingen met minder medewerkers gelden de volgende percentages:

minder dan 5 werknemers 10 procent;
tussen de 5 en 10 werknemers 20 procent;
tussen de 10 tot en 40 werknemers 30 procent;
tussen de 40 en 100 50 procent;
tussen de 100 en 250 60 procent;
tussen de 250 en 500 80 procent.

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.