‘De Bedrijfsscan kan een goede tool zijn om verzuim te voorkomen of te verlagen.’

04 . 04 . 2017

Klik hier voor het gehele artikel

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.