Fitale en Dona HR beschrijven een praktijkcase Duurzame Inzetbaarheid

20 . 08 . 2018

Klik hier voor de volledige praktijkcase

Veel leesplezier!

Bron expand.nl

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.