Fitale mocht een mooie referentie ontvangen van Marc van den Broek /Nicole Peters Directeur / HR Manager Joanneshospitality

22 . 02 . 2019

Inzicht omdat we zowel verrast als bevestigd werden in de uitkomsten van de scan. Overzicht doordat de resultaten van de scan samengevat zijn in een plan van aanpak, waarmee we mede richting hebben kunnen geven aan dat P&O plan.
De terugkoppeling van de resultaten door Peter in een persoonlijk gesprek vormde daarbij een meerwaarde door zijn duiding van bepaalde onderdelen en adviezen t.a.v. bijvoorbeeld verzuim en medewerkertevredenheid.
Mede door bovenstaande hebben wij het ruime begrip duurzame inzet voor de toekomst concreter kunnen vertalen naar en een prominente plaats kunnen geven in het beleid van onze organisaties voor de toekomst.

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.