Het opleiding en ontwikkelfonds metaalbewerking gaat middels het ontwikkelbudget ook samenwerken met Fitale!

20 . 02 . 2020

Werkgevers in de kleinmetaal sector kunnen nu het beschikbare ontwikkelbudget (€ 1.800,00 incl BTW) inzetten om de Fitale Adviesscan uit te (laten) voeren. Deze bijdrage is een prachtige kans voor metaalbedrijven om met dit praktische instrument aan de slag te gaan om het HR Fundament inzichtelijk te maken. Met het heldere en duidelijke plan van aanpak kan handen en voeten gegeven worden aan de duurzame inzetbaarheid van het bedrijf en haar medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is natuurlijk iets voor alle sectoren. In de (klein)metaalsector is men hier natuurlijk ook mee bezig. Ernstige tekorten aan personeel, een toenemende vergrijzing en verregaande technologische ontwikkelingen dwingen de sector daar ook toe. Het opleiding- en ontwikkelfonds voor de Kleinmetaal sector, OOM, wil graag de bij hen aangesloten leden helpen met de juiste instrumenten. Na het doen van een pilot met de Fitale Adviesscan in de sector kwam het OOM tot de conclusie dat onze scan voldoet aan de eisen die het OOM stelt aan hun voorwaarden om het ontwikkelbudget voor onze scan in te zetten.

Voor de exacte voorwaarden hoe metaalbedrijven in aanmerking kunnen komen voor dit budget klikt u hier. Maar uiteraard mag u ook contact met ons opnemen (welkom@fitale.nl of 040-3041516). Klik hier om te zien wat de Fitale adviesscan voor diverse werkgevers betekend heeft.

Tot snel!

Team Fitale

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.