Leidinggeven in Coronatijd

25 . 06 . 2020

Soms is er een crisis nodig om bedrijven wakker te schudden. De laatste crisis, de kredietcrisis, dateert alweer van 2008. De bedrijven die toen zijn blijven investeren in hun grootste arbeidskapitaal; De mens! kwamen uiteindelijk sterker uit die crisis dan bedrijven waar dat niet het geval was. Het is echter nooit te laat, maar actie nu is meer dan gewenst! Juist nu blijkt dat risicomanagement aan de menskant van de organisatie heel belangrijk is. Veel bedrijven komen er nu achter dat dit de laatste jaren niet op een adequate wijze is vorm gegeven.

Maar waar moet je beginnen? Dit is vaak het lastigst voor werkgevers en HR. Wij horen vaak terug; ik wil mijn HR beleid professionaliseren, maar heb geen idee waar te starten. Vaak wil men de mens, het grootste arbeidskapitaal, een prominente plek bieden in de, vaak gewenste, professionaliseringsslag.

Het is ook niet vreemd dat werkgevers en HR het lastig vinden. Wet en regelgeving verandert in korte tijd (Wet Werk en Zekerheid, Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab), Modernisering Ziektewet, arbo-wetgeving etc.), arbeidsmarkt verandert (van werkgeversmarkt naar werknemersmarkt , automatisering, robotisering, zzp, etc.) en de mens verandert (generatie, vergrijzing, ontgroening etc.). Hoe borg je al deze zaken binnen je onderneming, los van de waan van de dag. Dat lukt gewoonweg niet.

En dan worden we geconfronteerd met het Coronavirus. Van de ene op de andere dag staat de wereld op z’n kop. Mensen moeten thuis gaan werken, er moet leiding gegeven worden op afstand, mensen melden zich ziek als ze maar de geringste klachten op voelen komen. Had je dit kunnen voorkomen? Nee zeker niet, maar inzicht in je processen en het welzijn van je medewerkers maakt wel dat je beter op deze vervelende en veranderende situatie kunt inspelen. Dat vraagt een zekere vorm van leiderschap, maar ook de cultuur binnen organisaties zijn hierop wel degelijk van invloed. Wij adviseren bedrijven om hier eens goed naar te kijken. Werknemers hebben juist in deze tijd behoefte aan goed leiderschap. Zorg dat je duidelijkheid geeft hoe het gaat met het bedrijf, ook als het wat minder gaat. Spreek en straal het vertrouwen uit als leider en geef aan dat juist in deze tijd samenwerking vereist is.

Denk ook na over de toekomst van de medewerkers en het bedrijf en communiceer hier ook helder en duidelijk over met je medewerkers. Betrek ze hier ook bij, daar waar nodig en mogelijk. Zorg dat je naar je medewerkers luistert en stel het beleid ook bij als dat noodzakelijk is. Blijf ook herhalen als er veranderingen noodzakelijk zijn, zo nodig tot in den treure, maar blijf daarbij wel positief en spreek je waardering uit richting je medewerkers.

Maar blijf als leider vooral jezelf en stel je kwetsbaar op. Laat ook duidelijk blijken wat deze hele situatie met jou doet en blijf ook aandacht houden voor de problemen welke de medewerkers ervaren. Probeer je in te leven in hun situatie. Die zal voor iedereen wel eens anders kunnen zijn.

Met de Fitale Adviesscan laten wij de werkgever inzien waar de kansen en risico’s zitten op het gebied van HRM, zonder dat je er door verrast wordt als het een keer mis gaat. Indien dit gebeurt ben je te laat en kost het substantieel meer dan onze scan en kan het zelfs je bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Zorg voor een wendbare organisatie (en dito medewerkers), welke zich makkelijker aan de gewijzigde omstandigheden kan aanpassen, nu meer dan ooit! 

Door de Fitale Adviesscan in te zetten in je organisatie krijg je inzicht in alle kansen en risico’s van je grootste arbeidskapitaal; de mens! Fitale zorgt voor een helder en duidelijk Plan van Aanpak met de verbeterpunten en je bepaalt zelf wie deze punten oppakt en wanneer. 

Verandering begint met inzicht! Denk nu na wat je gaat doen voor als we straks weer naar het “Nieuwe Normaal” gaan.

Samen komen we er wel, maar let een beetje op elkaar!

 

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.