MEPD Duurzame Ontwikkeling

16 . 12 . 2019

Wat hebben we dan getest en uitgeprobeerd?
Afgelopen zomer heb ik namens MEPD in de regio Oost samen met Fitale een Organisatie Adviesscan uitgevoerd bij ACtronics in Almelo, één van onze opdrachtgevers. Zie wilden meer inzicht krijgen in de hardere en zachtere HR onderwerpen (zoals financiële) kansen en risico's op het grootste bedrijfskapitaal: de MENS. Fitale biedt een eenvoudige, maar goed doordachte oplossing om alle HR-aspecten van een onderneming te onderzoeken, voor kleine- tot middelgrote ondernemingen, in een fijne online weergave. MEPD kan met deze resultaten haar klanten inzichten geven, waarna er samen naar passende oplossingen wordt gezocht, als dat gewenst en nodig is.

Wat wordt er dan onder de loep genomen in de scan?
Verplichte onderdelen als de RI&E, BHV en Arbo-gerelateerde zaken komen aan de orde. Evenals een Bedrijfsreglement, Handboek, Verzuimprotocol, Arbeidscontracten, HR Cyclus, Verzekeringen en Beschikking Werkhervattingskas. Daarnaast komen de zachtere aspecten aan bod, als het gaat om werknemersbeleving, leiderschap en bijvoorbeeld een aantal onderwerpen die betrekking hebben op een leven lang ontwikkelen. Ook de visie van de organisatie en haar leiders ontbreekt niet.

Wat ik de waarde van deze samenwerkingen vind?
Ik zie het als een duidelijke basis voor het inzetten van de juiste interventies voor de organisatie waarmee wij werken. MEPD biedt bijvoorbeeld meerdere oplossingen in het kader van Duurzame Ontwikkeling en Duurzame Inzetbaarheid. Met de adviesscan weet je precies waar de pijn zit en welke kansen er zijn. Het maakt het soms makkelijker om te kiezen welke van onze interventies uitkomst biedt; zoals teamontwikkeling, workshops, training of coaching en op welk gebied: vitaliteit, preventie, ontwikkeling.

Hoe komt het organisatie advies tot stand?
Op basis van alle aangeleverde stukken, gevoerde gesprekken en interviews komt Fitale samen met MEPD tot hun bevindingen en concrete aanbevelingen. Deze hebben betrekking op de kansen en risico’s die voorliggen.

Hoe is de scan ervaren door ACtronics?
Volgens Gerrit Egberink, HR Manager: “ACtronics heeft kennis mogen maken met Peter de Hond en Wilfred van Hout van Fitale. Zij hebben ons overtuigd van het nut en belang van de Fitale adviesscan. De uitkomsten zijn voor ons nuttig en zinvol gebleken. De diverse onderwerpen hebben tot andere of nieuwe inzichten geleid, waarop we hebben gehandeld. Gelukkig zien we ook bevestigd, dat we op verschillende gebieden onze zaken goed geregeld hebben. We weten nu enerzijds waar de organisatie staat omtrent onderwerpen als; het verzuimbeleid, de HR-cyclus, Arbo en BHV.  Anderzijds heeft de uitgezette enquête bijgedragen aan ons inzicht, hoe er over onderwerpen als leiderschap, werkomstandigheden, betrokkenheid en eigenaarschap en verantwoordelijkheid wordt gedacht. De online aangeleverde rapportage biedt kansen en inspiratie om er verder mee aan de slag te gaan. Kortom het is voor ons zeker waardevol gebleken.”

Voor 2020 wens ik iedereen veel samenwerking en samensturing toe! Met hopelijk mooie nieuwe initiatieven. En ben je benieuwd naar bovenstaande? Schroom dan zeker niet contact met mij of MEPD op te nemen. Wouter Luttikhuis

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.