Referentie Way2Web

16 . 06 . 2020

Met het centraal stellen van de mens in onze organisatie focussen we ons op wat écht belangrijk is. Alleen dan kunnen we onze 'next level software'-belofte waarmaken.
Door de Fitale adviesscan krijgen we inzicht in harde en zachte eigenschappen, en is het ons gelukt om zaken die wellicht niet te kwantificeren lijken toch meetbaar te maken. De Fitale scan is helemaal 'van nu' en wordt daarom jaarlijks herhaald. Juist dan biedt deze scan nieuwe, relevante inzichten en blijven we onze organisatie continu verbeteren.

De scan is volledig digitaal en gemakkelijk in te vullen voor iedereen. Veilig aanleveren en verwerken van informatie en documenten is daarmee gewaarborgd. 

Een absolute must en de juiste spiegel voor ambitieuze ondernemers en hun bedrijven.

Robert Horsmans (Founder Way2Web)

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.