Week van de RI&E; Risico’s of Kansen??

17 . 06 . 2019

Deze week is het de week van de RI&E. RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie, een instrument dat voor iedere werkgever met personeel verplicht is. Veel werkgevers voldoen niet aan deze verplichting, sterker nog, zijn niet eens op de hoogte van de verplichting. Overigens zien veel werkgevers de RI&E ook daadwerkelijk als een verplichting, maar vergeten dat dit een instrument is voor bedrijven om risico’s in beeld te brengen, te verkleinen of zelfs uit te sluiten, om zo de werknemer goede en veilige arbeidsomstandigheden te bieden.

Echter, een goede RI&E alleen helpt hier niet bij. Een gezonde en veilige werkomgeving begint bij een gedegen HR-beleid; voldoe ik aan de laatste Wet- en Regelgeving, heb ik mijn verzuim onder controle, maar ook “hoe zitten mijn werknemers in de wedstrijd”.

Wet- en Regelgeving verandert, de arbeidsmarkt verandert en ook de mens verandert. Hoe kan ik dit alles bijhouden, zonder de waan van de dag uit het oog te verliezen. Met de Fitale Adviesscan krijgt u inzicht hoe het staat met het belangrijkste arbeidskapitaal binnen uw onderneming: De Mens!

Dus; wilt u ook inzicht in uw belangrijkste arbeidskapitaal; De mens! neem contact met ons op.

Verandering begint tenslotte altijd met Inzicht!

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.