Week van de Werkstress of maar 1 week werkstress?

12 . 11 . 2019

25% van het verzuim is medisch, 75% komt voort uit cultuur, leiderschap, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigeden en privé.

Deze week is het de week van de werkstress. Een probleem dat in Nederland steeds groter wordt. Zo kostte het verzuim door werkstress de Nederlandse bedrijven in 2017 ruim 2,8 miljard Euro, wat neerkomt op een bedrag van € 8.100,= per werknemer. Dit alles staat in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA 2018) uitgevoerd door TNO en het CBS. Er worden allerlei oorzaken genoemd waardoor werkstress kan ontstaan, zoals het ervaren van te weinig autonomie door werknemers, te hoge taakeisen en ongewenst gedrag van klanten, patiënten, leerlingen of andere externen.

Het belang van het hebben van een goed fundament is voor éénieder duidelijk als we een huis, parkeergarage of anderzins bouwen, echter hoe sterk is uw HR Fundament. Fitale legt dit fundament voor u bloot zodat u weet waar te beginnen om o.a. werkstress te voorkomen. Lees hier wat de Fitale scan voor onze klanten betekent heeft. 

Wilt u weten hoe uw fundament er bij ligt; bel dan met 040 3041516! 

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.