Wij willen onze medewerkers behouden en tevreden houden

30 . 07 . 2021

BAF Valves bv produceert afsluiters voor de on- en offshore. Op dit moment maakt het bedrijf uit Oosterhout de overstap naar een ander marktsegment. ‘Dat vraagt andere kennis en vaardigheden van onze medewerkers’, vertelt algemeen directeur Roland Sweep. ‘Hoe gaan we dat aanvliegen? Waar willen we precies heen en wat is er nodig? Met het MT hebben we de contouren bepaald. We kwamen toen tot de conclusie dat we externe begeleiding nodig hadden.’ Toevallig kwam toen vanuit OOM een oproep voor de pilot van het adviestraject ‘Meer inzicht in personeelszaken’. Precies op het juiste moment.

Duidelijke speerpunten
Regiomanager Jet Ruiter begeleidde het traject, dat startte met een nulmeting. Adviesbureau Fitale deed een scan, waarbij Roland Sweep een uitgebreide vragenlijst invulde en alle medewerkers werden geïnterviewd. Daaruit volgde een adviesrapport, waarin precies is aangegeven wat de stand van zaken is op het gebied van personeelszaken. Van ziekteverzuim tot leiderschap, van arbeidsovereenkomsten tot ontwikkelmogelijkheden. Deze en meer aspecten kwamen aan bod. Roland Sweep: ‘Uit de mengeling van meningen hebben ze duidelijke speerpunten weten te extraheren. Dat vind ik knap. En heel waardevol, want als wij het bedrijf verder willen ontwikkelen, moeten we alles wat onderhuids kriebelt eerst aanpakken.’

Techniekcoalitie Brabant
Jet Ruiter maakte ook een stappenplan. Maar voordat er vervolgstappen gezet kunnen worden, is het nodig om eerst een klein stapje terug te doen. ‘We gaan onze toekomstvisie opnieuw en duidelijker vaststellen en vastleggen. We dachten dat dit al in orde was, maar uit het adviesrapport bleek dat onze plannen toch niet voldoende zichtbaar waren voor de grote groep.’ Ook hierbij blijft Jet Ruiter een begeleidende rol spelen. Namens OOM heeft zij een regeling aangereikt waarbij 40 uur ondersteuning wordt geboden door Techniek Coalitie Brabant.

Investeren in mensen
Externe begeleiding is erg waardevol, vindt Roland Sweep. ‘Om een bedrijf klaar te stomen voor de toekomst, moet niet alleen geïnvesteerd worden in machines, maar ook in medewerkers. Het is daarom belangrijk om op dat gebied professionaliteit binnen te halen. We gaan zorgvuldig met onze mensen om. Een complexe transitie kan gevoelig liggen. Wij willen onze medewerkers behouden én tevreden houden.’

Meer informatie over de pilot ‘Meer inzicht in personeelszaken’? Neem contact op met je regiomanager.

Wilt u weten of er in
uw organisatie aanwezige
kansen & risico’s zijn?

Een gesprek of afspraak plannen? Wij geven uw menselijk
kapitaal graag meer waarde.